Home

 

 

Reünie Hoogkarspel

 

Koop hier uw kaartje voor de Reünie (Vanaf 1 januari 2019)

 

Zaterdag 2 november 2019 vindt er in sporthal ‘de Sluis’ een unieke, eenmalige reünie plaats voor iedereen die zich met Hoogkarspel verbonden voelt: voor mensen die er wonen, gewoond hebben, op school hebben gezeten, of op een sport of club zaten. Mensen die vrienden, schoolkameraden, oude liefdes, teamgenoten, collega’s etc. graag weer eens terug willen zien.

Deze geweldige dag wordt georganiseerd door een heel enthousiast  en actief comité, dat er zelf ook ontzettend veel zin in heeft. Zij hopen die dag veel bekenden te mogen begroeten.

Zonder vrijwilligers redden ze het echter niet, dus als je zin hebt om te helpen die dag; meld je aan via reunie@hoogkarspel700.nl

Het programma voor de reünie volgt nog, maar er zal een middagprogramma en een feestavond zijn. Er zullen wat kosten aan verbonden zijn, maar er wordt geprobeerd om deze voor iedereen zo laag mogelijk te houden.

Er zit wel een limiet aan het aantal kaarten voor dit speciale event. Geef je dus tijdig op, want vol is vol.

 

Zet hem in je agenda: zaterdag 2 november 2019. Zegt het voort en kom!

Namens het comité:

 Niels Jong, Colette van der Meer, Meindert-Jan Homan, Annelie Baas en Jolanda Ligthart-Slagter.

 

Programma

   
   

20 Oktober

 Sport- en Spelmiddag in De Sluis

21 t/m  31 Oktober

Expositie Familiefoto’s Hoogkarspel

02 November

De grote Hoogkarspel-reünie 

13 t/15 december Foto-expositie in de Laurentiuskerk

Eind December

Meerdaags Kerstevenenemt

 

2019 Is aangebroken!

Bekijk hieronder de activiteiten waarvan zeker is dat deze door zullen gaan. We zijn nog bezig met enkele aanvullende activiteiten. 

 

 

Het dorp werd in 1319 gemeld als Hoghenkerspel. De plaatsnaam duidt op een parochie (kerspel) die kennelijk hoger gelegen was. Het dorp bevindt op het hoogste punt van De Streek, de bebouwde strook die is gelegen tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1402 werd het dorp bij de aangrenzende stede Grootebroek gevoegd. In het oostelijk deel van het dorp was er toen ook een sterke groei van bewoning. In het oostelijk deel bleef de landbouw de belangrijkste landinvulling. Hoogkarspel kende ook het grootste aantal boerderijen van de ‘dorpenstad’.

Het dorp kende tot in de jaren 1960 vele boomgaarden. In 1950 telde het dorp bijna 2700 inwoners. In de jaren zeventig werd het (samen met de andere dorpskernen van de voormalige stede) aangewezen als groeikern om zo de groeiende migratie uit de Randstad op te vangen. Deze groei vond vooral plaats in het oostelijk deel van het dorp (Bloemenbuurt) en ten noorden (Plan Noord), het westelijk deel kende toen nog altijd een sterke landbouwbewoning. Vanaf 2000 is in het westen van Hoogkarspel echter een tweetal nieuwbouwwijken gebouwd, een ten zuiden en een ten noorden van de Streekweg.

Het dorp is anno 2015 nog altijd aan het groeien, met name in de richting van Westwoud. Het dorp heeft een eigen station, station Hoogkarspel en een in 1930 gebouwde en prominent aanwezige watertoren. Verder staan er nog twee kerken in Hoogkarspel; Een Nederlands-hervormde kerk en een katholieke kerk, waarvan de laatste de Laurentiuskerk heet. Het dorp heeft een eigen dorpsplein dat ook het centrum vormt en waar het winkelcentrum en het gemeentehuis zijn gevestigd.

In 2019 bestaat Hoogkarspel dus 700 jaar, en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Begin 2015 zijn we met enkele personen bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe we dit kunnen vieren.

(bron: Wikipedia)

Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor alle denkbare doelgroepen. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van de verenigingen en inwoners van ons mooie dorp, zodat we er met elkaar een onvergetelijk jaar van kunnen maken.

Op 21 december 2015 is de stichting “Hoogkarspel 700 jaar” opgericht.
Deze stichting zal in 2019 activiteiten organiseren ten bate van het 700-jarig bestaan.

Het stichtingsbestuur van de “Stichting Hoogkarspel 700” bestaat uit de volgende personen:

Erik Gerrits, Voorzitter
Meindert Homan, Secretaris
Sjaak Buis, Penningmeester
Hans de Greeuw, Bestuurslid
Joris Commandeur, Bestuurslid
Hans Schipper, Bestuurslid
Cheryl Oud, Bestuurslid

De stichting heeft tot doel: het organiseren van festiviteiten rondom het zevenhonderd (700) jarig bestaan van Hoogkarspel in 2019 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN: 8558.43.093
Postadres: Pijlstaart 46, 1616 GM Hoogkarspel

Klik hier om de stichtingsstatuten te downloaden.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2016.

Klik hier voor de begroting 2017

Klik hier voor de financiële verantwoording 2017.

Klik hier voor de begroting 2018

klik hier voor AVG verklaring