Home

WOODSTOCK 700

In het kader van de activiteiten rondom Hoogkarspel 700 jaar , organiseert Stichting The Challenge op zaterdag 24 Augustus 2019 een spetterend muziek festival op de ijsbaan aan de Sluisweg te Hoogkarspel. Centraal op dit festival staat de muziek uit 1969 en dan met name de muziek van het legendarische Woodstock Festival wat werd gehouden van 15-18 Augustus 1969.

Het jaar 1969 stond in het teken van een groot aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam, Flower Power, de Sexuele Revolutie, de landing van Apollo 11 op de maan en bij ons in Nederland het studenten protest (met o.a. de bezetting van het Maagdenhuis), de Provo’s, Dolle Mina’s  en het verblijf van John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdam Hilton hotel.  

Deze ontwikkelingen waren dankbare inspiratie bronnen voor diverse muzikanten uit diverse muziekstromen. Het Woodstock Festival was dan ook een logische uitlaatklep voor hen.

Het festival terrein is vanaf 14:00 geopend en we beginnen rond 15.00; We eindigen naar verwachting omstreeks 22:30. 

De dress-code is uiteraard Flower Power. Kaarten zijn € 15,–. Vrienden van Hoogkarspel betalen € 12,50.

kaarten zijn te bestellen via het ticketkantoor 

Voor meer informatie zie hier

 

 

 

 

Vossenjacht voor de jeugd

 

Wat is nu precies de bedoeling: de kinderen melden zich zondag 8 september bij de IJsbaan waar ze tussen 12.30 en 13.30 uur mogen starten met de Vossenjacht.

Ze krijgen een pamflet met daarop een afgebakend gebied van Hoogkarspel (de dorpskern zo ongeveer) waar de vossen zich kunnen bevinden. Iedere vos draagt een letter bij zich. Bij sommige vossen is nog iets leuks te doen!

Wanneer alle Vossen, en dus de letters, gevonden zijn, kunnen de kinderen puzzelen tot een woord, deze op het pamflet noteren en het pamflet met de oplossing weer inleveren. Onder alle juiste inzendingen worden 3 prijsjes verloot.

Er zijn geen kosten aan verbonden! De opgave is puur om een indicatie te hebben hoeveel drinken en lekkers we voor de kinderen moeten regelen.

Graag tot dan!

 

2019 Is aangebroken!

Bekijk hieronder de activiteiten waarvan zeker is dat deze door zullen gaan. We zijn nog bezig met enkele aanvullende activiteiten. 

Voorlopig programma

24 Augustus

 50 jaar na Woodstock (Woodstockfestival op de ijsbaan)

25 Augustus

10-jarig bestaan kinderboerderij SKIK

31 Augustus

Natzeik-estafette op de ijsbaan

08 September

Vossenjacht voor de jeugd

14 September

Hoogkwispel

21 September

Eenakters de Rozenknop op het Raadhuisplein

28 September

Uitslagenavond Hoogkwispel

20 Oktober

 Sport- en Spelmiddag

21 t/m donderdag 31 Oktober

Expositie Familiefoto’s Hoogkarspel

02 November

De grote Hoogkarspel-reünie 

Eind December

Meerdaags Kerstevenenemt

 

Het dorp werd in 1319 gemeld als Hoghenkerspel. De plaatsnaam duidt op een parochie (kerspel) die kennelijk hoger gelegen was. Het dorp bevindt op het hoogste punt van De Streek, de bebouwde strook die is gelegen tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1402 werd het dorp bij de aangrenzende stede Grootebroek gevoegd. In het oostelijk deel van het dorp was er toen ook een sterke groei van bewoning. In het oostelijk deel bleef de landbouw de belangrijkste landinvulling. Hoogkarspel kende ook het grootste aantal boerderijen van de ‘dorpenstad’.

Het dorp kende tot in de jaren 1960 vele boomgaarden. In 1950 telde het dorp bijna 2700 inwoners. In de jaren zeventig werd het (samen met de andere dorpskernen van de voormalige stede) aangewezen als groeikern om zo de groeiende migratie uit de Randstad op te vangen. Deze groei vond vooral plaats in het oostelijk deel van het dorp (Bloemenbuurt) en ten noorden (Plan Noord), het westelijk deel kende toen nog altijd een sterke landbouwbewoning. Vanaf 2000 is in het westen van Hoogkarspel echter een tweetal nieuwbouwwijken gebouwd, een ten zuiden en een ten noorden van de Streekweg.

Het dorp is anno 2015 nog altijd aan het groeien, met name in de richting van Westwoud. Het dorp heeft een eigen station, station Hoogkarspel en een in 1930 gebouwde en prominent aanwezige watertoren. Verder staan er nog twee kerken in Hoogkarspel; Een Nederlands-hervormde kerk en een katholieke kerk, waarvan de laatste de Laurentiuskerk heet. Het dorp heeft een eigen dorpsplein dat ook het centrum vormt en waar het winkelcentrum en het gemeentehuis zijn gevestigd.

In 2019 bestaat Hoogkarspel dus 700 jaar, en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Begin 2015 zijn we met enkele personen bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe we dit kunnen vieren.

(bron: Wikipedia)

Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor alle denkbare doelgroepen. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van de verenigingen en inwoners van ons mooie dorp, zodat we er met elkaar een onvergetelijk jaar van kunnen maken.

Op 21 december 2015 is de stichting “Hoogkarspel 700 jaar” opgericht.
Deze stichting zal in 2019 activiteiten organiseren ten bate van het 700-jarig bestaan.

Het stichtingsbestuur van de “Stichting Hoogkarspel 700” bestaat uit de volgende personen:

Erik Gerrits, Voorzitter
Meindert Homan, Secretaris
Sjaak Buis, Penningmeester
Hans de Greeuw, Bestuurslid
Joris Commandeur, Bestuurslid
Hans Schipper, Bestuurslid
Cheryl Oud, Bestuurslid

De stichting heeft tot doel: het organiseren van festiviteiten rondom het zevenhonderd (700) jarig bestaan van Hoogkarspel in 2019 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN: 8558.43.093
Postadres: Pijlstaart 46, 1616 GM Hoogkarspel

Klik hier om de stichtingsstatuten te downloaden.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2016.

Klik hier voor de begroting 2017

Klik hier voor de financiële verantwoording 2017.

Klik hier voor de begroting 2018

klik hier voor AVG verklaring